vandcenter syd

Opførelse af nyt driftcenter for spildevand på VandCenter Syds rensningsanlæg ved Ejby Mølle i Odense. Opgaven tager sit udgangspunkt i ønsket om at sammenlægge de to afdelinger som daglig håndterer hhv. rensning og transport af spildevand. Vi fik opgaven på baggrund af en vunden konkurrence, som efterfølgende er blevet bearbejdet i en meget grundig brugerproces. Huset står efter planen færdig til indflytning ultimo 2013.

Areal
2150 m2

Byggesum 26 mio.
Opført 2013
Bygherre VandCenter Syd A/S
Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .