Ungdomsskolen i Utterslev

Ny specialskole for handicappede børn og unge. Indtil 2002 havde Ungdomsskolen i Utterslev til huse i træbarakker opført kort efter 2. verdenskrig. Med en etapevis udbygning af skolen er de eksisterende barakker nedrevet, således at der efter endt udbygning i 2007 står en ny og tidssvarende skole med væsentlig større kapacitet. Den nye Ungdomsskole i Utterslev består bygningsmæssigt af en række mindre gruppeenheder, som er bundet sammen af fællesfaciliteter. Til hver gruppe hører en gårdhave. Denne disponering svarer til skolens pædagogik, hvor eleverne undervises i grupper efter deres forskellige behov. Opdelingen i mindre enheder giver desuden en god tilpasning til skalaen i området, som overvejende består af villaer. Bebyggelsen er opført som letBYG.

Areal 4.880m2

Byggesum 62 mio.
Opført 2007
Bygherre Københavns Kommune
Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .