Svanestok, Kastellet

Restaurering og konvertering til moderne kontorer for Forsvarets Bygningstjeneste har bplus restaureret Svanestokken på Kastellet i København. Svanestokken har tidligere været kvarter for soldater. I forbindelse med restaureringen blev Svanestokken indrettet til moderne kontorer, hvor en del af FET har til huse.

Byggesum 7,6 mill.kr.
Projektperiode 1996-97
Bygherre Forsvarets Bygningstjeneste

Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .