Mathildeparken, Hillerød

Boligbebyggelsen er centralt placeret i Hillerød og indeholder 150 lejligheder og består af 3 større forskudte volumener, der er opdelt i mindre enheder. Bygningernes forskydninger i plan og facade medvirker til at den indordner sig konteksten, dvs både villabebyggelsen i området og den store skala langs banearealet. Facaden fremstår med mærkerøde teglsten og trævinduer samt tilbagetrukket tagetage. Lejlighedsstørrelserne varierer fra 2-værelses lejligheder på 50 m² til penthouse lejligheder på 120 m2. Alle lejligheder har store vestvendte altaner og niveaufrie adgangsforhold.

Areal 13.000 m²
Byggesum 200 mio.
Opført 2005
Bygherre Schaumann Development A/S

Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .