Lygten, København NV

Projektet omfatter 54 boliger for særligt udsatte grupper. Bebyggelsens hovedidé er at skabe gode boliger af arkitektonisk kvalitet gennem skærpet opmærksomhed overfor de to brugergruppers særlige behov og stedets særlige forudsætninger. Der er lagt vægt på at skabe et trygt og rummeligt fristed, der indskriver sig med værdighed i bydelen. Boligerne er tegnet mere eller mindre fællesskabsorienterede, og for den enkelte lejligheds vedkommende med de bedst mulige anvendelsesmuligheder som blivende bolig. Brugergruppen udgøres af velfungerende psykiske syge og psykisk udviklingshæmmede mennesker.

Areal 3.900m2
Byggesum 54 mio.
Opført 2007
Bygherre Københavns Kommune

Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .