Langebjerg

Bofællesskabet på Langebjerg er et botilbud for udviklingshæmmede unge voksne og omfatter 13 enkeltmandsboliger med tilknyttet fællesboligareal og serviceareal. I tilknytning hertil opføres 4 almene boliger, der skal fungere som støtte- og udslus-ningsboliger. Beboerne er unge voksne borgere, der næsten kan klare sig selv men har brug for støtte og opbakning i daglige gøremål. Mod vest udlægges en stor, lukket gårdhave som et urbant haverum. Gårdhaven støjdæmpes af sin afskærmning mod omgivelserne. Støjbelastningen nødvendiggør en afskærmningshøjde på 4 meter og udformningen heraf er derfor indarbejdet i den samlede arkitektoniske idé og bygningsmæssige helhed. Boligerne indrettes som fleksible etrumsboliger på ca. 45m², der med mobil væg eller inventar kan varieres indretningsmæssigt og opdeles i soverum og opholds-del/stue.
Fællesareal, i alt 134m², er placeret i stueetagen med adgang til fælles terrasse og indrettes med åbent samtalekøkken i forbindelse med spise- og opholdsområde.

Areal 1266 m²
Byggesum 25 mio. kr.
Opfø
rt 2012-13
Bygherre Rudersdal Kommune

Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .