Kystens perle

Boligbebyggelsen består af tre længehuse placeret ved siden af det gamle Hotel Kystens Perle. Husene ligger vinkelret på Strandvejen og forskyder sig i forhold til hinanden for at indgå i den eksisterende husrytme langs vejen. Dermed synes bebyggelsen mindre massiv og indbliksgener fra nabohusene mindskes. Bebyggelsen er placeret på et meget dramatisk sted. Den strækker sig mellem kystliniens intimitet og den bagvedliggende Fredskovs dramatiske skrænt, og leger i sin materialitet også med denne dualisme, i en kombination af noget maritimt og noget jordbundent. Da de bagvedliggende huse har udsigt over bebyggelsen tage, anlægges disse med mos sedum som en femte facade. Alle lejligheder har udsigt over Øresund.

Areal 1.570 m2
Bygherre G+H Development

Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .