Fensmarksskolen

Ombygning af den tidligere Stevnsgade Skole til heldagsskole er et undervisningstilbud for elever med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, herunder med gennemgribende udviklingsforstyrrelse som autisme og opmærksomhedsforstyrrelse. Eleverne opholder sig i de samme lokaler hele dagen, men tilbudet er en kombination af undervisning og fritidsaktiviteter. Der er i indretningen af de forskellige grupperum og organisering af dagens aktiviteter taget højde for de specielle vanskeligheder, som elever inden for autismespektret har mht. at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge. Strukturering og visualisering er de bærende principper for tilrettelæggelsen af fag og aktiviteter. Byggeriet danner idag pædagogisk rum for 96 børn.

Areal: 4700 m²
År: 2007-2009
Budget: 24 mio. kr.
Bygherre: Københavns Kommune

Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .