Hollænderhuset

Integreret daginstitution i Dragør
1. præmie i totalentreprisekonkurrence. Hollænderhuset er en integreret institution for børn i alderen 0-6 år. Børnehaven er placeret i et relativt ubebygget område ved Hollænderhallen i St. Magleby. Bygningen er i eet plan og markerer sig karakteristisk i området med en 6m høj ryg, der huser bygningens centrale gangforløb. Bygningens to interne gårdrum danner beskyttende miljøer for børnene og udvider i sommerperioden grupperummene med værdifulde kvadratmetre. Bplus har ligeledes udformet Hollænderhusets legeplads og udearealer. Landskabet og legepladsen rundt om bygningen er gradueret så legen bliver mere vild og udfordrende desto længere væk fra bygningen man bevæger sig. Bygningen er opført som letBYG.

Areal 450m2
Byggesum 3,9 mio.
Opført 2003
Bygherre Dragør Kommune

Jægersborg Alle 11, 3th. 2920 Charlottenlund
Telefon 3264 2480 .